Tresco Server

Tresco Server

HK$128.00Price

- Heat Resistant

- Dishwasher Safe

- Non-Porous

- Easy to Clean

- Hand Blown Borosilicate Glass

- Capacity: 500ml

- Height: 95mm